Сертификати

Certificate BBCM.png

 

Сертификат от Българска Браншова Камара- Машиностроене съгласно регламент (ЕС) N 517/2014 за работа и извеждане от експлоатация на климатични и термопомпени системи с флуоросъдържащи парникови газове, фирмен.

 

 

 

Сертификат Правоспособност БИ

 

Сертификат от Българска Браншова Камара- Машиностроене съгласно регламент (ЕС) N 517/2014 за работа с флуоросъдържащи парникови газове, кат. Iва.

 

Сертификат Спояване припой

 

Сертификат съгласно БДС EN ISO 13585: 912 T / БДС EN 12799, издаден от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN 17024/2012 за спояване с твърд припой А-N912, валидност до 2020г.