Меню Затваряне

HRA

Технически спесификации

  • Обхват: 66÷303 kW

HRA – Устройство за обработка на 100% външен въздух с ротационен топлообменник

HRA е новата гама от устройства за обработка на 100% външен/ свеж въздух на HiRef, с ротационни топлообменници. Компонентите и тяхното сглобяване са избрани на първо място за повишаване на енергийната ефективност. Всъщност HRA блоковете използват модулиращи компресори BLDC, енталпийно колело (heat – energy recovery wheel) и модулиращи електронни клапи, за да достигнат най-високите COPs и EER при всеки работен режим. Усъвършенстван софтуер, създаден и проектиран от HiRef, управлява устройството и осигурява необходимите термохигрометричните условия.

Налични версии

  • Само охлаждане
  • Реверсивна термо помпа

Предимства на продукта

  • Възстановяване на енталпията
  • Смарт дефрост система
  • Филтрация G4 и F7
  • Електронно комутирани EC вентилатори
  • Хидрофилни покрити топлообменници с по-широка стъпка на ламелите
  • Предварително охлаждане или предварително подгряване на топлообменниците за вода (опция)