Меню Затваряне

HDB

Технически спесификации

  • Обхват: 10 ÷ 330 kW

HDB – Адиабатна система за Центрове за данни, въздух-въздух

Съществено намалява разходите на Центровете за данни, чрез увеличение на PUE (Power Usage effectiveness)

Индиректния free-cooling предлага много предимства: не допуска замърсяване на въздуха вътре в сървърните помещение, не се изисква допълнителна филтрация, ограничава се латентното топлинно натоварване. Редуцира се потреблението на енергия.

Вентилацията тип ЕС на двата въздушни потока позволява: висока ефективност при частични натоварвания, намаляване шумовите емисии, следва дори малки вариации на топлинното натоварване.

Интеграция с чилър или система на директно изпарение позволява използването на индиректния “free-cooling” на DataBatic да бъде разширено до значително по-голям брой часове годишно. Предлага се във вариант предварително оборудван с опция за интеграция на хладилна верига.

Включва система Evaporative Cooling, функция за спестяване на вода и система за противодействие развитие на Legionella