Меню Затваряне

TTX

Технически спецификации

  • Обхват: 281 ÷ 1057 kW

TTX – Чилъри (въздух-вода) с центробежни безмаслени компресори

TTX представлява най-иновативното и ефективно решение за въздушноохлаждаеми чилъри. Ключът към постигане на най-висока ефективност, особено при частични натоварвания, е безмасленият центробежен компресор, комбиниран с нов малък размер потопени топлообменници. Могат да бъдат избрани с нов HFO R1234ze хладилен агент за много слабо въздействие върху околната средата, с което се постига най-ниска стойност на TEWI (Total equivalent warming impact) за цялата система.

Налични версии

• Чилър (въздух-вода)

• Free Cooling чилър с или без Glycol Free Kit

Предимства на продукта

• Висока термодинамична ефективност

• Нов хладилен агент: R1234ze

• Максимална ефективност при частични натоварвания