Меню Затваряне

HiEvo

Функции

  • Контрол на температурата
  • Контрол на влажността с вътрешен или външен пароовлажнител
  • Контрол на кондензацията при системи на директно изпарение
  • Контрол на free cooling в телекомуникационни решения
  • Контрол на подгряването
  • Контрол на мото – дъмпери
  • Контрол на въздушния поток
  • Контрол на филтрацията, датчици на система за откриване на течове, сензори за дим

HiEvo – Микропроцесорно управление за прецизни климатизатори

Микропроцесорно управление, разработено от HiRef. HiEvo включва широк спектър от функции за контрол и управление на микроклимата в технически и индустриални приложения (сървърни помещения, телекомуникационни, шелтери и др.).