Меню Затваряне

HiPlant

HiPlant – Система със сензорен екран, показваща основните параметри на климатичните устройства, използвани в технически / промишлени съоръжения

HiPlant е система със сензорен екран за монтаж на стената или в отдалечен панел , която показва основните работни параметри на охлаждащите агрегати в технически / промишлени съоръжения. Тя позволява централизирано управление на функциите за включване / изключване, настройка на зададени стойности, нулиране на аларми и визуализиране на графики с контролирани стойности.

Налични версии

  • 7 „или 13“ сензорен екран
  • 7 „или 13“ сензорен екран без Ethernet порт
  • 7 „или 13“ сензорен екран с Ethernet порт
  • 7 „или 13“ сензорен екран с Ethernet порт за инсталиране на стена
  • Плюс с Ethernet порт