Оптимизация на съществуващи инсталации

Когато се касае до преработка на съществуваща система, обикновено е много по-сложно, в сравнение с нов проект, изграждан от нула. Обследвания, опитмизация на работата на прецизни климатизатори, софтуерно и хардуерно надграждане, иновативни подходи са само част от необходимите действия, но именно те правят всекидневната работа предизвикателна.

Покажете ни онова, което Ви изглежда невъзможно.