Превантивни и сервизни дейности

Превантивно обслужване за печеливш бизнес:

  • Абонаметното обслужване може да бъде както 5дни в седмицата/8 часа, така денонощно (7/24/365);
  • Времето за реакция е гъвкаво според индивидуалните Ви изискавания;
  • Обучени и сертифицирани сервизни инженери ще носят професионална отговорност за Вашето оборудване;
  • Осигурявайки на термалните системи професионално превантивно обслужване, Вие удължавате експлоатционния им живот, подобрявате тяхната производителност и намаляват консумираната електроенергия.
  • Регулярните профилактики имат съществена роля при своевременното откриване на неизправности, преди те да са се превърнали в проблем за работата на оборудването;
  • Превенцията редуцира необходимостта от скъпи ремонти, възможностите за отпадане на критично оборудване, преждевременното им извеждане от експлоатация и замяна с ново. Цялостните разходи за притежание се намаляват драстично.