Меню Затваряне
  • ISO 9001: 2015
    За да повишим нашата бизнес ефективност и с това да постигнем високо ниво на удовлетвореност на клиентите, ние прилагаме най-широкопризнатия стандарт за качество ISO 9001: 2015
  • ЕС 517/2014
    Предлагаме устойчиви, енергийно ефективни и екологични решения, базирани на иновативни технологии за охлаждане с фреони с нисък потенциал на глобално затопляне (GWP) и повторно използване на отпадната топлина. Нашата компания e сертифицирана да инсталира, въвежда в експлоатация, поддържа, а също така и извежда от експлоатация системи с флуорирани парникови от Българската браншова камара – машиностроене (Iва категория).