Меню Затваряне

Превантивното обслужване оптимално полезно за Вашия бизнес

В предишни публикации обърнахме внимание, че Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес, но как то да бъде възможно най-полезно, ресурсно прецизирано и оптимално за Вашите конкретни изисквания, можете да разберете в следващите редове.

Отговорност и гъвкави решения- това е основата.

Accountability is the glue that ties commitment to the results.”
~ Bob Proctor

Възможно е поддръжката на системите за прецизна и/или индустриална климатизация да бъде организирана вътре в компанията. Високата първоначалната инвестиция в специализирани инструменти, софтуер, резеревни части и заедно с това, всички оперативните разходи по набиране и поддържане на компетентен инженерен екип правят този сценарии трудно изпълним и очевидно скъп.

Възлагането на тези дейности на специализирани компании се доказва във времето като добра практика. Какво обаче е нужно да знаете за да получите оптималното за Вашия бизнес ниво на обслужване. SLA (Service Level Agreement) включва в себе си договарянето на различни параметри по отношение на превенцията и корективните дейности. Отчитането на реалните потребности и очаквания на компанията Ви са водещи при съставяне на предложението. Ако за някои е немислимо обслужване в режим различен от денонощен (24/7/365), за други компании този избор не е необходим и би повлиял негативно на разходите за обслужване.

Персонализиран SLA според потребностите на бизнеса Ви

За посрещане нуждите на критични бизнес приложения се предлагат различни нива на ангажираност. Избраният от Вас формат включва достъп до отговорни сервизни инженери денонощно и целогодишно (24/7/365), което гарантира отговор на спешни повиквания в посочения порядък, оказване на отдалечена помощ по телефона (когато е възможно и през специализиран софтуер) и установяване на необходимост от изпращане на екип на място.

Срок на реакция гарантира явяване на сервизен екип, предварително запознат с възникналите несъответствия в работата на оборудването, екипирани с подходящо за целта инструменти и материали, и когато това е възможно предполагаеми резервни части и основни възли.

В договори с високи нива на ангажираност могат да бъдат предвиден определен запас от резервни части, резервни устройства и готовност за спешна подмяна.

За изпълнителя нивото на SLA определя необходимите човешки и технически ресурси, които да покрият изискванията на всички поети от компанията отговорности, с приложен коефициент на едновременност и оценка на риска.

За бизнесите- потребители подходящото ниво на SLA е определящо за посоката, в която този разход ще се отрази на финансовия резултат. При подходящо планиране, разбиране на конкретните потребности на бизнеса и добра кооперация, договорът за превантивна поддръжка добавя стойност към бизнеса чрез повишаване на надежността, ефективността, ограничаване на разходите, възвращаемост на инвестицията под формата на ниски разходи за притежание и увеличена производителност. При подценяване на необходимостта от превантивни дейности, както и при неподходящо планиране на дейностите, ползите се намаляват и разходите за обслужване биха могли да се окажат необосновани.

Научете повече за предлаганите от нас услуги тук.

За да получите Вашето персонализирано решение, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Източници: What is an SLA? Best practices for service-level agreements | CIO SLA Management and Associated risks, 2007, Oxford University

Свързани статии: Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес

Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес

Периодичното планово обслужване на системите за прецизна и индустриална климатизация е критично важно за надежността, производителността и срока на експлоатация, които безспорно оказват влияние върху разходите на компанията (RIO, CoS, TCO, EE).

Стратегическо планиране и управление на разходите за поддръжка

HWC Unit opened back sideHiRef MSW heat pump open

Превантивно техническо обслужване (Preventive Maintenance, PM) включва дейности по периодична планова проверка на състоянието и разпознаване на вероятни проблеми, преди тяхната поява. В зависимост от критичността на приложенията, условията на средата, конкретните характеристики на оборудването и изискванията на всеки бизнес, могат да се приложат разнообразни подходи за превенция на аварийните ситуации и минимизиране на разходите свързани с тях. Най-честите променливи тук са: честота на посещенията, избор на конретни дейности и периодичност на тяхното извършване, срок за реакция при авария, време за отстраняване на техническа неизправност, достъп до консумативи и резервни части.

Защо това е важно за бизнеса Ви?

Надеждната работа на оборудването е причината да инвестирате в капиталоемка климатична техника.

Чрез системни превантивни дейности минимизирате възможен downtime, т.е. отпадане на оборудване поради авария, а с това ограничавате рисковете от прекъсвания в работата на Вашия бизнес. Професионалната грижа за техническото оборудване оказва положителен ефект върху  производителността на компаниите, повишава конкурентноспособността и консистентното им представяне.

Return on investment

Намаляване на разходите за производство (COGS), оперативни разходи (OPEX) e основен приоритет за повчето бизнес начинания днес. Тук превенцията играе роля, чрез повишаване на ефективността, в това число и енергийната такава. Чрез следене и настройки на оптималните параметри спрямо средата и топлините товари, както и пълната изправност на компонентите на оборудването прецизните и индустриални системи постигат висока ефективност, добра възвращаемост на първоначалнта инвестиция и управление на текущите разходи.

Устойчивост. Отговорност съвременното общество и приоритет на компаниите. Наред с енергийната ефективност, нискоемисионните технологии, използването на възобновяеми ресурси, добре е да обърнем внимание и на продължителността на експлоатация на оборудването. Превантивното обслужване забавя амортизацията на отделните компоненти. Прости, но своевременно предприети дейности като почистване, смяна на консуматива спестявт немалко инвестиционни разходи, възползвайки се от продължителна експлоатация на техническото оборудване.

Все още има компании, които са скептични към влагане на средства за превенция. Статистически, системната превантивна грижа за климатичното оборудване, отговорно за гарантиране на оптимални условия за работа в технически помещения, производства, сървърни помещения и центрове за данни, показва намаляване на разходите за спешни и генерални ремонти на оборудването с до 95%, според изследване на IAQA ( Indoor Air Quality Association ).

Повече по темата: Как да бъде превантивното обслужване оптимално полезно за Вашия бизнес?

Източници: HVAC Preventive Maintenance, 2020, Indoor Air Quality Association SLA Management and Associated risks, 2007, Oxford University

Изследване на университета в Падуа, Италия доказва, че NTP технологията разгражда коронавируса

Технологията Non Thermal Plasma или нетермична, наричана още „студена“ плазма, във всички устройства Jonix, е в състояние да разруши Covid-19: Лабораторни тестове, проведени от Университета в Падуа, доказаха това. И ние, които вярваме в тази технология, сме ентусиазирани, щастливи сме, че можем да предложим устройства, които наистина могат да променят ежедневието на много хора, особено най-уязвимите. Доказателство за това е и старческия дом Noventa Padovana, където от въздуха се третира със системи Jonix в най-мрачните дни на пандемията в Италия. Там дори не е имало случай на Covid-19 сред ползвателите.

Какво ще намерите в тази статия

  • Jonix тестван от Катедрата по молекулярна медицина на Университета в Падуа
  • Нетермична плазма (NTP), ефективна срещу коронавирус
  • Устройства Jonix срещу вируса: как да ги използваме най-добре

Jonix тестван от Катедрата по молекулярна медицина на Университета в Падуа

Тестването на технология за проверка на нейната ефективност срещу Covid-19 е много сложен процес. На първо място се нуждаете от лаборатория, която има адекватно ниво на безопасност. А в Италия те са много малко. Според регламентите на СЗО всъщност лабораториите, които обработват патогени като вируси, са разделени по нива на биобезопасност (BSL), които идентифицират всички мерки, необходими за защита на операторите, околната среда и външните лица. Съществуват 4 нива на биосигурност, базирани на оценката на микробиологичния риск: от най-ниския, 1 до най-високия, 4, който показва необходимостта от максимално ограничаване, тъй като оперира с патогени, за които все още няма окончателно излекуване и които могат да бъдат смъртоносни за хората (вирусът Ебола има BSL4, например). Вирусът CoViD, SARS-CoV-2, изисква лаборатории с ниво на биобезопасност 3 за да изследват патогени с възможно предаване по въздух, свързани със сериозни човешки заболявания. Именно аBSL3 е и лабораторията на Катедрата по молекулярна медицина на Университета в Падуа, която е тествала технологията за нетермична плазма, основен компонент в Jonix. За теста е използвано устройство Jonix с подходящ размер, за да се провери неговата вирулицидна активност, т.е. способността му да намалява заразяването на вирусни частици. Резултатите са категорични и демонстрират, че NTP технологията има ефективна антивирусна активност срещу SARS-CoV-2, с намаляване на вирусното натоварване на 99,9999%.

Нетермична плазма (NTP), ефективна срещу коронавирус

Какво представлява нетермичната плазма и как действа срещу вируси във въздуха и повърхностите? Внимание: плазмата, за която говорим, не е кръвна плазма! Технологията за студена плазма (или нетермична плазма, NTP) няма нищо общо с терапиите с кръвна плазма, за които се говори много през последните месеци.

В химията и физиката плазмата е йонизиран газ, газообразна смес от електрони, йони и неутрални видове. Нищо странно или екзотично: както CNR обяснява,99,9% от видимата материя във Вселената е в плазмено състояние. Нетермичната плазма е плазма, активирана от малко електрическо поле и способна да произвежда окисляващи реактивни видове, които от своя страна действат върху голям брой видове замърсяващи съединения .

Сърцето на всяко устройство Jonix са: генераторите, способни да произвеждат нетермичната плазма, йонизираща газовия поток.

С много, много прости думи Можем да кажем, че устройствата Jonix са в състояние да активират въздуха на средата, в която са разположени, развивайки реактивни молекули, които атакуват замърсяващите молекули (вируси, включително SARS-CoV-2, бактерии, плесени или ЛОС) и ги разграждат, като по този начин ги правят безвредни.

Това без изпускане на всякакъв вид химично вещество или остатък в околната среда!

Устройства Jonix срещу вируса: как да ги използваме най-добре

Устройствата Jonix са ефективни и ние имаме всички доказателства, но трябва да имат възможност да вършат добре работата си. Това означава, че трябва да се държат постоянно и правилно позиционирани, да бъдат съобразени с размера на помещението: много голямо или много замърсено пространство (наситено с вещества или поради присъствието на много хора) изисква едно или повече устройства Jonix с достатъчна мощност, разположени така, че потокът да може да се разпространява свободно.

Щастливи сме, че имаме възжмоност да предложим тази технология в България и приемаме отговорността да консултираме и внедрим най-подходящото решение.

Източник: https://blog.jonixair.com/il-test-delluniversita-di-padova-la-tecnologia-ntp-abbatte-il-coronavirus/

Очаквайте още по темата!

Ефективността не може просто да се купи

В ерата на IoT (Интернет на нещата), тенденциите за използване на облачни технологии, дистанционни услуги, обучения и отдалечени работни места стават все по-популярни, а пандемията Covid 19 доведе до по-доброто им приемане и в по-малко развитите страни. На този фон, ИТ секторът отдавна има недобра репутация по отношение на използването на огромни количества енергия за съхранение и обработка на данни.

Центровете за данни по света използват около 416 теравата годишно или около 3% от общата консумирана електроенергия. И очакванията са, че това потребление ще се удвоява на всеки четири години. Електроенергията в дейта центровете се потребява главно от активното оборудване (50%) и за охлаждане му (30%).

„Как бихме могли да изградим всички електроцентрали, необходими за доставка на електроенергия до два пъти повече центрове за данни през следващите четири години? Простият отговор е, че не можем. Трябва да намерим друг начин“ коментира Д-р Радо Данила от Технически съвет на Forbes

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

Екологични охладителни системи

Очакванията към технологичните производители и операторите на центрове за данни са да продължат да търсят екологосъобразни решения за охлаждане поради потенциала за спестяване на ресурси. Факт е, че заинтересованите страни и клиентите все повече очакват компаниите да бъдат по-устойчиви, когато е възможно.

Grand View Research, например,  посочват, че когато компаниите избират по-устойчиви методи за охлаждане (като free-cooling например), е възможно да спестят до 80% от разходите за охлаждане.

Интелигетно управеление на процесите

Технологиите за наблюдение и контрол в реално време на центровете за данни, а също и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, разработен от Google) са важна иновация, когато става въпрос за охлаждане на център за данни. Съобщава се, че центровете за данни използват 75% повече охлаждане, отколкото е необходимо. Според datacenterknowledge.com охлаждането на център за данни има отношение към  управление на риска, но въпреки това средствата, изразходвани за охлаждане, са повече от необходимото.

Все повече се възприема подхода, за базираното на данни вземане на решения, като дава възможност за по-прецизен оперативен контрол, осигурява видимост на мощността, топлинната консумация и много други. На тази база, една от световно известните компании за киберсигурност, успя да повиши температурите в сървърните си помещения с 3 ° C, въз основа на историческите показания на температурата, като реализира икономия от 25% /година от консумираната за охлаждане енергия.

Смесени технологии

Все по-очевидно е, че охлаждането на центъра за данни се превръща в сложен избор на цялостно решение. Има множество технологии, базирани на въздушно или водно охлаждане, като се използват различни източници, работи се с оптимизиране на вътрешното пространство, управяление на консумираната енергия в реално време и др..Предварителната оценка на наличните ресурси, физикогеографски особености, заедно с детайлното познаване на съществуващите технологии, тенденциите и възможносите за оптимално оползотворяване на енергията, разкриват огромен хоризонт за подобряване на всички онези фактори, които са водещи за мениджърите при взимане на решение: възвръщаемост на инвестицията (ROI),коефициент на ефективност (PUE), общи разходи за притежание (TCO).

Оказва се, че за да имаме ефективен център за данни вече не е достатъчно просто да закупим охлаждане от висок клас, последно поколение. Необходима е експертиза, екип, който да анализира, проектира и персоназлизира цялостна концепция, на база наличната информация, а също и предстоящите развитие на центъра. Добре е да се вземат предвид и всички онези показатели, които винаги са имали тежест при избора на поддържащи системи за критично оборудване, а именно качество, надежност и поддръжка.

В заключение, ще си позовля да цитирам г-н Ларс Стронг, старши инженер в Uptime Technologies, който също споделя, че ефективността на центъра за данни не може просто да се купи:

Data center efficiency cannot be purchased, it must be managed.

В случай, че Ви е необходима повече информация по темата, с радост ще отговорим на Вашите запитвания!