Меню Затваряне

ИТ Решения

Светът се цифровизира. Милиони сървъри в центрове за данни по целия свят генерират огромно количество топлина, докато съхраняват и обработват данни.

Телеком

Телекомуникационните шелтери и модулни центрове за данни се нуждаят от непрекъсваемост на процесите и то при най-екстремни условия.

Индустрия

Индустриите се различават по много начини. Общото, в нашите усилия да предоставим уникално решение за всеки от тях в сфертата на охлаждането, е постигането на възможно най-рационалното използване на енергията, ограничаването на емисиите и намаляването на разходите.

Наблюдение и контрол

Центровете за данни, телекомуникационни шелтери, а също и различни индустриални приложения са фокусирани върху непрекъсваемостта на процесите. Поради това системите за наблюдение и контрол са също толкова важни, колкото и самото критично оборудване.

Air Sanitizing

Пречистването на въздуха се превърна в необходимост, за всички, за които е важно да подобрят качеството си на живот и безопасността в закрити помещения.