Меню Затваряне

Наблюдение и контрол

Центровете за данни, телекомуникационни шелтери, а също и различни индустриални приложения са фокусирани върху непрекъсваемостта на процесите. Поради това системите за наблюдение и контрол са също толкова важни, колкото и самото критично оборудване. Информираност и контрол в реално време за състоянието на охлаждащите системи помага за намаляване на допълнителните разходи, оптимизиране на охлаждащите мощности, повишаване на енергийната ефективност, създаване на своевременен план за поддръжка.

Серията за контрол и мониторинг HiRef предлага разнообразни решения, способни да посрещнат и най-високите изисквания за функционалност, надеждност и комуникации.