Меню Затваряне

Проектиране и консултиране

Фокусирани върху разработването на иновативни, надеждни и енергийно ефективни системи за прецизна и индустриална климатизация, предлагаме персонализирани решения, проектирани да отговарят на специфичните изисквания на всеки бизнес и приложение.

Основни етапи на разработване на решение:

 • Събиране на информация, постигане на задълбочено разбиране и анализ на бизнес и технически изисквания към проекта
 • Сътрудничество, както с клиента, така и с проектанти и доставчици, за адресиране на предизвикателствата и разработване на цялостна концепция за решение.
 • Обобщение и анализ на предимствата и възможните рискове
 • Привеждане на концептуалното решение в работен, изпълним проект.

Изпълнение и управление на проекти

Доставка до обект, инсталационни дейности, въвеждане в експлоатация и пуск са от критична важност за цялостното внедряване на решението за климатизация. Те се осъществяват от оперативен екип, с подкрепата на отговорници за управлението на проекта. За да гарантираме надеждността и изпълнението в срок, инвестираме в:

 • Опитен инженерен екип
 • Висококачествени, сертифицирани материали
  Специализирани професионални инструменти и оборудване
 • Следваме най-добрите практики по отношение на безопасност
 • Съотвествие с националните и европейски регулации
 • Поемаме отговорност за работата на цялата система

Абонаментно техническо обслужване

Абонаментно техническо обслужване ( Preventive Maintenance) осигурява регулярна проверка на състоянието и разпознаване на вероятни проблеми, преди тяхната поява. В зависимост от критичността на приложенията, условията на средата и изискванията на клиентите, можем да предложим различни подходи за превенция на критичните ситуации и минимизиране на разходите свързани с тях.

Основни предимства на системната поддръжка:

 • Повишаване надеждността на работата на оборудването, чрез превенция на евентуални аварийни ситуации и минимизиране на възможен downtime, т.е. отпадане на оборудване
 • Редуциране на оперативни разходи, чрез повишаване на ефективността, в това число и енергийната такава, посредством следене и настройки на оптималните параметри спрямо средата и товарите, както и пълната изправност на компонентите на оборудването;
 • Спестяване на инвестиционните разходи, чрез удължаване експлоатационния живот на оборудването
 • Намаляване на разходите за спешни и генерални ремонти на оборудването с до 95%,
 • Отпадане на необходимостта и свързаните с нея разходи от висококвалифициран персонал в рамките на компанията

Аварийно обслужване

Проактивните стратегии за техническа поддръжка оказват сериозно влияние върху надеждността на охлаждащите системи и тяхната непрекъсваемост. Честно е обаче да признаем, че винаги, има малък процент вероятност от неочаквани повреди. Готовността, координираните и най-добре извършваните аварийни дейности са от решаващо значение.

Ето защо, ние предлагаме:

 • Готовност 24/7/365
 • Гарантирано време за реакция, при повикване
  Отговорни, висококвалифицирани дежурни инженери
 • Денонощен достъп до специализирани инструменти и резервни части гарантират своевременна диагностика и ремонт.