Меню Затваряне

Индустрия

Индустриите се различават по много начини. Общото, в нашите усилия да предоставим уникално решение за всеки от тях в сферата на охлаждането, е постигането на възможно най-рационалното използване на енергията, ограничаването на емисиите и намаляването на разходите.

Чилъри и термопомпи

Полиморфни модули