Меню Затваряне

Air Sanitizing

Чист живот

Eдин от най-очевидните и тревожни проблеми в световен мащаб днес е качеството на въздуха, който дишаме. Много може да се каже за нивото на замърсяване в големите градове и смога в по-студените сезони. За да предотвратим негативносто влияние върху дихателната система, алергиите и още по-сериозните заболявания сме склонни да прекарваме все повече време на закрито. Но достатъчно безопасно ли е?

Пречистването на въздуха се превърна в необходимост, за всички, за които е важно да подобрят качеството си на живот и безопасността в закрити помещения.

Какво е Jonix?

JonixAir е италианска компания, която обединява техническата експертиза на специалисти в производството на устройства за обработка на въздуха, с изследователи в областта на химията и биологията. Мотивирани от възникващата потребност от опазване здравето, те започват да работят по нова технология,за да достигнат до решението което днес се счита за най-безопасния процес за дезинфекция на въздуха и разлагане на замърсители.

Технология на нетермична /студена/ плазма NTP

Йонизацията на въздуха е естествено явление, което възниква спонтанно, когато една молекула е подложена на действието на енергиен процес, при който общото количество енергия е по-голямо от това на самата молекула. На практика, когато добавим енергия към молекула, тя привлича електрон от най-външната част на молекулата и в резултат на електрическия дисбаланс молекулата (атома) поема положителния електрически заряд. реактивността на частиците причинява окисляване, което разгражда летливите органични съединения, бактерии, микроорганизми, миризми.

Предимства

  • Съвместимо с присъствието на хора;
  • Не генерира вредни отпадъчни субстанции
  • Дезинфекцира и обеззаразява въздуха и повърхностите
  • Намира приложение в различни помещения, включително и такива с най-високи хигиенни изисквания
  • Високо ефективно
  • Ниски разходи за поддръжка
  • TUV, Biosafe, Ongreening Сертифицирано