Меню Затваряне

ИТ Решения

Светът се цифровизира. Милиони сървъри в центрове за данни по целия свят генерират огромно количество топлина, докато съхраняват и обработват данни. 

Решенията за охлаждане на ИТ оборудване с марката HiRef: 

Гарантират висока производителност и надеждност.

Иновират по отношение на енергийната ефективност, възползвайки се от предимствата на съвременните free cooling и повторно оползотворяване на топлината. 

Създават персонализирани системи, обединяващи различни технологии. 

Въвеждат екологично устойчиви решения, използвайки нови охладители с нисък потенциал на затопляне. 

Оптимизират оперативните и разходите за притежание, като минимизират консумираната от устройствата енергия, намаляват габаритните размери