Меню Затваряне
Server room

В ерата на IoT (Интернет на нещата), тенденциите за използване на облачни технологии, дистанционни услуги, обучения и отдалечени работни места стават все по-популярни, а пандемията Covid 19 доведе до по-доброто им приемане и в по-малко развитите страни. На този фон, ИТ секторът отдавна има недобра репутация по отношение на използването на огромни количества енергия за съхранение и обработка на данни.

Центровете за данни по света използват около 416 теравата годишно или около 3% от общата консумирана електроенергия. И очакванията са, че това потребление ще се удвоява на всеки четири години. Електроенергията в дейта центровете се потребява главно от активното оборудване (50%) и за охлаждане му (30%).

„Как бихме могли да изградим всички електроцентрали, необходими за доставка на електроенергия до два пъти повече центрове за данни през следващите четири години? Простият отговор е, че не можем. Трябва да намерим друг начин“ коментира Д-р Радо Данила от Технически съвет на Forbes

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

Екологични охладителни системи

Очакванията към технологичните производители и операторите на центрове за данни са да продължат да търсят екологосъобразни решения за охлаждане поради потенциала за спестяване на ресурси. Факт е, че заинтересованите страни и клиентите все повече очакват компаниите да бъдат по-устойчиви, когато е възможно.

Grand View Research, например,  посочват, че когато компаниите избират по-устойчиви методи за охлаждане (като free-cooling например), е възможно да спестят до 80% от разходите за охлаждане.

Интелигетно управеление на процесите

Технологиите за наблюдение и контрол в реално време на центровете за данни, а също и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, разработен от Google) са важна иновация, когато става въпрос за охлаждане на център за данни. Съобщава се, че центровете за данни използват 75% повече охлаждане, отколкото е необходимо. Според datacenterknowledge.com охлаждането на център за данни има отношение към  управление на риска, но въпреки това средствата, изразходвани за охлаждане, са повече от необходимото.

Все повече се възприема подхода, за базираното на данни вземане на решения, като дава възможност за по-прецизен оперативен контрол, осигурява видимост на мощността, топлинната консумация и много други. На тази база, една от световно известните компании за киберсигурност, успя да повиши температурите в сървърните си помещения с 3 ° C, въз основа на историческите показания на температурата, като реализира икономия от 25% /година от консумираната за охлаждане енергия.

Смесени технологии

Все по-очевидно е, че охлаждането на центъра за данни се превръща в сложен избор на цялостно решение. Има множество технологии, базирани на въздушно или водно охлаждане, като се използват различни източници, работи се с оптимизиране на вътрешното пространство, управяление на консумираната енергия в реално време и др..Предварителната оценка на наличните ресурси, физикогеографски особености, заедно с детайлното познаване на съществуващите технологии, тенденциите и възможносите за оптимално оползотворяване на енергията, разкриват огромен хоризонт за подобряване на всички онези фактори, които са водещи за мениджърите при взимане на решение: възвръщаемост на инвестицията (ROI),коефициент на ефективност (PUE), общи разходи за притежание (TCO).

Оказва се, че за да имаме ефективен център за данни вече не е достатъчно просто да закупим охлаждане от висок клас, последно поколение. Необходима е експертиза, екип, който да анализира, проектира и персоназлизира цялостна концепция, на база наличната информация, а също и предстоящите развитие на центъра. Добре е да се вземат предвид и всички онези показатели, които винаги са имали тежест при избора на поддържащи системи за критично оборудване, а именно качество, надежност и поддръжка.

В заключение, ще си позовля да цитирам г-н Ларс Стронг, старши инженер в Uptime Technologies, който също споделя, че ефективността на центъра за данни не може просто да се купи:

Data center efficiency cannot be purchased, it must be managed.

В случай, че Ви е необходима повече информация по темата, с радост ще отговорим на Вашите запитвания!