Меню Затваряне

TREF

Технически спецификации

  • Обхват: 22÷236 kW

TREF е нова гама устройства за прецизна климатизация за технически /промишлени помещения, с намалени габаритни размери, спестяващи пространство, но с непроменен капацитет на охлаждане. Задълбоченият анализ на CFD (изчислителна динамика на флуида *chilled water version) позволи внимателния дизайн на всеки конструктивен детайл, за да се сведе до минимум спада на налягането и следователно консумацията на енергия от вентилатора. Оптимизираната конструкция улеснява дейностите по инсталация и поддръжка. Лесен достъп до електрическия панел.

Налични версии
TREF DX – Директно изпарение (27 ÷ 142 kW)
TREF CW – Водно охлаждане (22 ÷ 236 kW)
TREF Dual Cooling -Двойно охлаждане(24 ÷ 131 kW)
TREF Free Cooling– Директно изпарение с индиректен free cooling на вода (24 ÷ 131 kW)

Предимства на продукта
• Значително намаляване на спада на налягането
• Леснодостъпен електрически панел
• Повече свободно пространство
• Висока IT плътност (61 W/m2)